de tentoonstelling

9 juli tot en met 28 augustus 2016
gratis toegang

Venetiaanse Gaanderijen

selectie van 27 karikaturen
digitaal gereproduceerd
op formaat 1,5m x 1,5m

Hoek Zeedijk / Parijsstraat
8400 Oostende
oostendecultuurstad.be
cultuur@oostende.be
059 56 20 15

Galerie BeauSite

alle 136 originele
schilderijen

Albert I-Promenade 39
8400 Oostende
galeriebeausite.com
059 278 519
0475 732 746

Venetiaanse Gaanderijen

selectie van 27 karikaturen
digitaal gereproduceerd
op formaat 1,5m x 1,5m

Hoek Zeedijk / Parijsstraat
8400 Oostende
oostendecultuurstad.be
cultuur@oostende.be
059 56 20 15

Galerie BeauSite

alle 140 originele
schilderijen

Albert I-Promenade 39
8400 Oostende
galeriebeausite.com
059 278 519
0475 732 746

Verkoop van de karikaturen

Na de expo worden de werken verkocht. De prijs per karikatuur is 125€ (incl. BTW). Een gedeelte van de opbrengst gaat naar een nog nader te bepalen Oostends goed doel. Vanzelfsprekend geniet de geportretteerde voorkooprecht. Wanneer hij of zij schriftelijk afstand doet van dit voorkooprecht of binnen de termijn (uiterlijk op 22 juli) zijn/haar karikatuur niet heeft gekocht, kan dit werk worden verkocht aan de eerstvolgende koper. Volg de facebookpagina voor meer info.